ΦΕΚ 2618 Β’ / 25-09-2012 Αποφάσεις.

17/11/2012

Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011.