ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.

Ποιοι Είμαστε

20+ έτη

υποστηρίζουμε φορείς του Δημοσίου τομέα

Με ολοκληρωμένες και αξιόπιστες εφαρμογές πλαισιώνουμε τους δημόσιους οργανισμούς στον διοικητικό και οικονομικό τομέα, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία στις οργανωτικές δομές που εξυπηρετούμε, καθώς βασιζόμαστε στο άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, στην υψηλή τεχνογνωσία, αλλά και σε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, έχοντας τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε υπεύθυνα πελάτες οποιουδήποτε μεγέθους.
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Υπηρεσίες

Σήμερα παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων που καλύπτουν κάθε ανάγκη Λογιστικής, Φορολογικής, Συμβουλευτικής, Μηχανογραφικής και Εκπαιδευτικής φύσης των φορέων του Δημοσίου, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.
ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Μας Εμπιστεύονται

Το μεγάλο εύρος εργασιών που αναλαμβάνει η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, καθώς και η εκτενής πείρα των στελεχών μας έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός εντυπωσιακού πελατολογίου από φορείς του Δημοσίου τομέα σε όλη την Ελλάδα, που αφορά ένα πολύ υψηλό ποσοστό επί του συνόλου
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕIΤΕ

Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στον κλάδο του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
icon_section1

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2019

Δείτε εδώ τα πρώτα βήματα του έτους

icon_section3

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι

Δείτε εδώ όλες τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4555/2018

icon_section2

Ν.4412/2016

Κατεβάστε δωρεάν τον Οδηγό Διενέργειας Δαπανών