Υποβολή και διαχείριση αιτημάτων φιλοξενίας σε δομές Αστέγων

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 5252/11-10-2022, η Υπ. Αριθμ. Δ13 οικ.92262/5-10-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας, με την οποία καθορίζεται ενιαίο πλαίσιο διαδικασιών για την υποβολή και διαχείριση αιτημάτων φιλοξενίας σε δομές αστέγων, καθώς και η λειτουργική διασύνδεση των δομών παροχής υπηρεσιών σε αστέγους με τη δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Φορέων και Δομών και Μητρώου στεγαστικών αιτημάτων.

Αρμόδιοι φορείς και δομές, για την υποβολή στεγαστικών αιτημάτων υπέρ και για λογαριασμό των ωφελούμενων, είναι μεταξύ άλλων και τα Ανοικτά Κέντρα Ημέρας, τα Υπνωτήρια, οι Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας αστέγων, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες και τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων.