Ασφάλιση σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων των καθαριστριών χώρων δημόσιας εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε η υπ’ ΑΡ.ΠΡΩΤ.133260 – 25/6/2020 Εγκύκλιος 28 του e-ΕΦΚΑ με θέμα: “Ασφάλιση σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων των απασχολούμενων στην καθαριότητα των χώρων δημόσιας εκπαίδευσης.”