Συμβουλευτικά όργανα Δήμων

Δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ.πρωτ.23624-14/4/2020 Εγκύκλιος 67 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:”Συμβουλευτικά όργανα Δήμων.”