Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα πληροφόρησης covid19.gov.gr

Από την Τρίτη, 07/04/2020, λειτουργεί ο ιστότοπος covid19.gov.gr. παρέχοντας λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με την πανδημία.

Στον εν λόγω ιστότοπο παρέχονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις των Υπουργείων, τα μέτρα αντιμετώπισης, χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις και καθημερινή ενημέρωση.