Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το “Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας”

Σε συνέχεια της υπ’Αριθμ. Δ11/οικ. 32940/1376 – 14/8/2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών – Επικράτειας, με θέμα: “Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας”, δημοσιεύτηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. η υπ’Αρ.Πρωτ.: 11693 – 3/9/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το “Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας” έτους 2020-2021.

Όπως επισημαίνεται και στην πρόσκληση:

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση”, στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») και σύμφωνα με τις οδηγίες, που θα αναρτηθούν.

Οι Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ κατά το χρονικό διάστημα από  08/ 9/2020 – 18/9/2020 .”