Πρόσκληση Γ.Σ. 29/10/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. συνήλθε στην Μεταμόρφωση, στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 9:00π.μ. στα γραφεία της, επί της οδού Πάρνηθος 44 στη Μεταμόρφωση.

Βρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την 29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση.

Για το αντίστοιχο Πρακτικό του ΔΣ πιέστε εδώ