ΠΟΛ.: 1126/22-05-2012// 17-05-2012 Υπουργείου Οικονομικών για οδηγίες για τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4013/2011.

25/05/2012

Οδηγίες για τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4013/2011, σχετικά με τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).