ΠΟΛ 1044/2015 Γεν.Γραμματεία Εσόδων

10/02/2015

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).