Παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2020 οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. για τα 5 νησιά του Αιγαίου

Ανακοινώθηκε την 17η Ιουνίου σε Δελτίο Τύπου που Υπουργείου Οικονομικών, η παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. έως το τέλος του 2020 για τα 5 νησιά του Αιγαίου.