Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων των ΟΤΑ και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 31/08

Με την A1061/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για φυσικά πρόσωπα που δεν εργάζονται, δεν εκμισθώνουν ακίνητα σε φορείς του δημοσίου και δεν επιχορηγούνται από αυτούς, παρατείνονται έως τις 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, και αναστέλλεται μέχρι την ίδια ημερομηνία η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών τους προς τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα.