Παράταση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς της COVID- 19, μέχρι και τις 13 Μαρτίου

Σε συνέχεια των Υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 5432 – 27/1/2023 (ΦΕΚ Β’ 389 – 28/01/2023), Υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8506 – 10/02/2023 (ΦΕΚ Β’ 703/10.02.2023) και Υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 11991 – 24/2/2023 (ΦΕΚ Β’ 1076/24.02.2023) ΚΥΑ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1076/03.3.2023, η Υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13498 – 03/03/2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Προστασίας του Πολίτη – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας – Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, με θέμα την: “Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00. ”.