Παράταση προθεσμίας ανάρτησης “Πλάνου Εργασιών Έκτακτης Ανάγκης” έως 27/03

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’αριθμ. 19815-24/03/2020 έγγραφό του δίνει παράταση στην προθεσμία ανάρτησης του “Πλάνου Εργασιών Έκτακτης Ανάγκης” έως την Παρασκευή 27/03/2020 και ώρα 20.00