Παράταση ΜΥΦ έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

Ανακοινώθηκε σε Δελτίο Τύπου της Α.Α.Δ.Ε. η “παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών (ΜΥΦ) έως και τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου”.

Επιπλέον, “η καταληκτική προθεσμία για τις διορθώσεις των αποκλίσεων λήγει την Τρίτη, 28 Ιουλίου”.