Νέα Π.Ν.Π. 13/4/2020

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 84-13/4/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα:”Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.”