Νέα παράταση προθεσμιών υποβολής ΑΠΔ Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε το υπ’ αριθμόν 97186-25.05.2020 γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ σχετικά με την παράταση προθεσμιών ΑΠΔ Δημοσίου μισθολογικών περιόδων 01/2020, 02/2020 και 03/2020 και των ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 02/2020, 03/2020 και 04/2020 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ιαν-20

15/6/2020

Φεβ-20

15/7/2020

Μαρ-20

15/7/2020

Απρ-20

30/6/2020