Κρατήσεις σε αντιμισθία δημάρχων(δημοσίων υπαλλήλων)

 

29/02/2012

Κρατήσεις για κύρια σύνταξη επί της αντιμισθίας των δημάρχων, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι