Επικαιρότητα, Μη κατηγοριοποιημένο

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

image_pdfimage_print
 1. Απόφαση Υπ. Οικονομικών – Εσωτερικών – Επικράτειας υπ’ αριθμ.: 429 – 13/3/2020 (ΦΕΚ Β’ 850 – 13/3/2020), με τίτλο:  “Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 539). “
 2. Απόφαση Υπ. Υγείας – Εσωτερικών υπ’Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030 – 18/3/2020 (ΦΕΚ Β’ 928 18/3/2020), με τίτλο: “Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε
  άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19.”
 3. Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας Πολίτη – Εργασίας – Υγείας – Εσωτερικών υπ’ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 – 20/3/2020 (ΦΕΚ Β’ 943 – 20/3/2020), με τίτλο : ” Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020.”
 4. Απόφαση Υπ. Προστασίας Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009 – 20/3/2020 (ΦΕΚ Β’ 944 – 20/3/2020), με τίτλο : ” Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατά- πλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00. “
 5. Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού κ Αθλητισμού – Εσωτερικών υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 – 21/3/2020 (ΦΕΚ Β’ 956 – 21/3/2020), με τίτλο: “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων,ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.”
 6. Απόφαση Υπ. Προστασίας Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών υπ’Αριθμ.Δ1α/Γ.Π οικ 20036 – 22/3/2020 (ΦΕΚ Β’ 986 – 22/3/2020), με τίτλο:”Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”
 7. Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού κ Αθλητισμού – Εσωτερικών υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343 – 10/4/2020 (ΦΕΚ Β’ 1293 – 10/4/2020), με τίτλο: ” Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020″
 8. Απόφαση Υπ. Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών υπ’Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815 – 3/5/2020 ( ΦΕΚ Β’ 1647 – 3/5/2020), με τίτλο: ” Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”
 9. Απόφαση Υπ. Υγείας – Εσωτερικών υπ’ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188 – 11/5/2020 (ΦΕΚ Β’ 1800-11/5/2020), με τίτλο: “Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19.”
 10. Απόφαση Υπ. Υγείας – Εσωτερικών υπ’Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 – 15/5/2020 (ΦΕΚ Β’ 1856-15/5/2020), με τίτλο: ” Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19″
 11. Απόφαση Υπ.Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών υπ’Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612 – 17/5/2020 (ΦΕΚ Β’ 1869-17/5/2020), με τίτλο: “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”
 12. Απόφαση Υπ. Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857 – 14/6/2020 (ΦΕΚ Β’ 2277-14/6/2020), με τίτλο: “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.”