Μη κατηγοριοποιημένο

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

image_pdfimage_print
  1. ΦΕΚ Β 850 – 13/3/2020:  “Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 539). “
  2. ΦΕΚ 943 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 : ” Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020.”
  3. ΦΕΚ 944 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009 : ” Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατά- πλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00. “