Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 88367 /22-12-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.”.