Επιχορήγηση Δήμων, για τις λειτουργικές δαπάνες πλήρωσης με γραπτό διαγωνισμό στις 22-23 Οκτωβρίου, 822 θέσεων στην ΑΑΔΕ.

Δημοσιεύθηκε, η υπ΄Αριθμ. 68077 – 18/10/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Επιχορήγηση Δήμων της χώρας με συνολικό ποσό ύψους 67.600,00€, για την κάλυψη μέσω των σχολικών επιτροπών των Δήμων, των λειτουργικών δαπανών των Εξεταστικών Κέντρων, για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό 822 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2022), που θα διεξαχθεί στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2022.”.