Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από κορωνοϊό (Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.)

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από κορωνοϊό”.