Εξ. Επείγουσα Απόφαση 1074 23/03/2012 Υπουργού Οικονομικών για τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.

20/04/2012

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.