Ενσωμάτωση σχεδίου Π/Υ 2020 ΟΤΑ (εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.)

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε τις καθιερωμένες οδηγίες για την ορθή ενσωμάτωση του σχεδίου Προϋπολογισμού 2020 των ΟΤΑ. Πρόκειται για την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 100 (αριθμ. πρωτ. 62885, 10/9/2019) με τίτλο: “Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών