Εγκύκλιος 68/23-10-2012 Ι.Κ.Α.

18/11/2012

Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.