Εγκύκλιος 48/05-10-2012 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

18/11/2012

Αναγνώριση χρόνου σπουδών σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και κολλέγια.