Εγκύκλιος 45/ 30-07-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για τον προσδιορισμό των τακτικών εσόδων των ΟΤΑ, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό εισφορών.

06/08/2012

Προσδιορισμός των τακτικών εσόδων των ΟΤΑ, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό εισφορών.