Εγκύκλιος 38/ 28-05-2012 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για προσλήψεις προσωπικού από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.