Εγκύκλιος 30/ 19-05-2012 Υπουργού Εσωτερικών για διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

24/05/2012

Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.