Εγκύκλιος 25/ 02-05-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για διαδικασία συνομολόγησης δανείων από δήμους και περιφέρειες.

10/05/2012

Διαδικασία συνομολόγησης δανείων από δήμους και περιφέρειες.