Εγκύκλιος 13 / 05-06-2012 Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

14/06/2012

Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2011 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α ’64/16.03.07).