Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τα μέτρα και τις ρυθμίσεις αντιμετώπισης περιορισμού του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670 – 18/5/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”.