Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με την καταγραφή αναρρωτικών αδειών των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.: 42452 – 8/7/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: ” Έλεγχος των καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους των Δήμων, Περιφερειών και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών – Παροχή στοιχείων για το Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020″.