Εγκύκλιος Π3α/Φ. 32/Γ.Π. οικ.46591/ 04-05-2012 Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για πληρωμή προνοιακών επιδομάτων – Αποστολή Οδηγιών.

10/05/2012

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων – Αποστολή Οδηγιών.