Εγκύκλιος: οικ. Α2-1020/19/10/2012 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.