‘Εγγραφο 6328/2015, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

20/02/2015

Καθορισμός οικονομικών στοιχείων έτους 2015 των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΟΤΑ μέσω των στατιστικών δελτίων.