Γνωστοποίηση διατάξεων θεσμικού πλαισίου για τη δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 44318 – 15/7/2020 Εγκύκλιος: 243 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Γνωστοποίηση διατάξεων και οδηγίες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ α’ βαθμού”.