Επικαιρότητα

Γενικό Έγγραφο Ε41/166 23/04/2012 Ι.Κ.Α. για έλεγχο δημοσίων έργων με φορέα εκτέλεσης τους Ο.Τ.Α. ή τις Δημ. και Κοινότ. Επιχειρήσεις καθώς και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

image_pdfimage_print

26/04/2012

Έλεγχος δημοσίων έργων με φορέα εκτέλεσης τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού ή τις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις καθώς και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Επαρχεία που έχουν καταργηθεί ή συγχωνευτεί με το Ν. 3852/2010.

Αφήστε μια απάντηση