Α.Π.:1617/ 24-04-2012 Υπουργείου Διοίκ. Μετάρ & Ηλέκτρ. Διακύβ. για ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013”.

10/05/2012

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013. Δράσεις εφαρμογής προγράμματος Καλλικράτης – Β’ φάση”.