Αριθ. Πρωτ.: οικ. 21762/ 30-05-2012 Υπουργού Εσωτερικών για εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού των Ο.Τ.Α. από την αναστολή των διαδικασιών πρσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών.

12/06/2012

Εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών προσωπικού των Ο.Τ.Α. από την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών.