Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.59/130/17376/22-08-2012 Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών.

18/11/2012

Χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών.