Αριθμ. Πρωτ.: 121857/Δ4/09-10-2012 Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

18/11/2012

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014.