Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ.οικ. 26188/17-11-2012 Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

19/11/2012

Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα – Διαθεσιμότητα και Αργία – κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ.