Επικαιρότητα

Απόφαση 17849 (ΦΕΚ 2367/Β/24-08-2012)

image_pdfimage_print

23/09/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4635/1.3.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 722/Β΄/13.3.2012) ”Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε”, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 7429/27.3.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1027/Β’/3.4.2012). Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 4635/1.3.2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 722/Β’/13.3.2012) “Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.”

Αφήστε μια απάντηση