Απόφαση 1105/ 24-04-2012 Υπουργού Οικονομικών για τον τύπο και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων έτους 2010.

24/05/2012

Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010.