Απόφαση 1061 3/03/2012 Υπουργού Οικονομικών για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης Ε9 φυσικών και νομικών προσώπων 2012.

20/04/2012

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2012 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.