Απόφαση Δ15/οικ/5961 (ΦΕΚ 1200 Β/11-04-2012) Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για όρια αμοιβών μελετών έτους 2012.

3/05/2012

Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.