Απόφαση: ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ.22624/28-09-2012 Υπουργοί Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.