Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το “Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδία προσχολικής ηλικίας”

Σε Δελτίο Τύπου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανακοινώθηκε η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το “Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας” περιόδου 2020-2021.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.