Μέχρι τις 30/9, η υποβολή δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2022

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 2480 -20/05/2022, η Υπ’ Αριθμ. Α. 1062 – 19/05/2022 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, με τίτλο: “Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022.”.

More precisely:

Η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων, που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 (Α’ 330), ειδικά για το έτος 2022, παρατείνεται μέχρι τις 30/09/2022.